Välkommen!

IG Fastigheter AB är ett privat ägt fastighetsföretag med stark lokal förankring i Kungsbacka kommun.

Vår förvaltning bedrivs småskaligt och effektivt med fokus på våra kunder.