Välkommen!

IG Fastigheter AB och KBA Lokalbostäder AB är privat ägda fastighetsföretag med stark lokal förankring i Kungsbacka kommun.

Vår förvaltning bedrivs småskaligt och effektivt med fokus på våra kunder.